Kokouskuulumiset 2018

Tiedote Uudenmaan noutajakoirayhdistyksen syyskokouksesta 20.11.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen syyskokous pidettiin tiistaina 20.11.2018 yhdistyksen toimitiloissa Helsingin Malminkartanossa. Sääntömääräisen syyskokouksen agendalla olivat yhdistyksen sääntöjen mukaiset syyskokousasiat.

 • Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion toimikaudelle 2019.
 • Liittymis- ja jäsenmaksut hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
 • Kokous nimitti Antti Tarkkalan johtokunnan puheenjohtajaksi. Johtokunnan puheenjohtajaa voidaan kutsua myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 • Erovuorossa olevien johtokunnan jäsenet (Pekka Lahti, Anne Laukkanen, Sari Kunnas ja Heli Malinen) nimitettiin jatkamaan johtokunnas myös toimikausilla 2019-2020.
 • Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi toimikaudelle 2019 valittiin Kaarina Pirilä ja toiminnantarkastajan varahenkilöksi Matti Kuusisto.
 • Kokous nimitti toimikuntien puheenjohtajat:
  • NOME-toimikunta Pekka Lahti
  • MEJÄ-toimikunta Sanna Tahvanainen
  • AGILITY-toimikunta Anne Laukkanen
  • Johtokunta valtuutettiin nimittämään toko-toiminnalle yhteyshenkilöt sekä muut toimihenkilöt.
 • Yhdistyksen edustajiksi Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin valittiin Antti Tarkkala ja Pekka Lahti.
 • Johtokunta valtuutettiin valitsemaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoira ry:n varsinaisiin kokouksiin.

 

 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tiedote johtokunnan kokouksesta 20.11.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui tiistaina 20.11.2018 kokoukseensa yhdistyksen toimitiloihin Helsingin Malminkartanoon. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Johtokunta käsitteli yhdistyksen talousasioita.
 • Vuoden viimeinen Hakuruutu-jäsenkirje julkaistaan joulukuun alussa. Johtokunta kävi läpi Hakuruudun tulevan sisällön.
 • Johtokunta valmisteli syyskokouksessa käsiteltvät asiat.
 • Johtokunta päätti hakea vakiovuoroa Talinhuipun ja Malminkartanon koulutuskentille.

 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tiedote johtokunnan kokouksesta 24.10.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui keskiviikkona 24.10.2018 kokoukseensa yhdistyksen toimitiloihin Helsingin Malminkartanoon. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Johtokunta käsitteli yhdistyksen talousasioita.
 • Vuoden viimeinen Hakuruutu-jäsenkirje julkaistaan joulukuun alussa. Johtokunta kävi läpi Hakuruudun tulevan sisällön.
 • Johtokunta käsitteli kotisivujen ajantasaisuutta.
 • Toimikuntien toimintasuunnitelmat ja budjetit käsiteltiin.
 • Hallitus kävi läpi 7.10.2018 pidetyn lajiesittelypäivän ja match shown. Päivä todettiin erittäin onnistuneeksi kokonaisuudeksi ja päätettiin järjestää vastaavanlainen päivä myös loppukeväästä 2019.
 • Syyskokousta varten käytiin läpi toimintasuunnitelman sisältö. Myös talousarvio 2019 alustettiin. Ajatuksena on tarjota jäsenille ensi vuoden aikana noutaja ja/tai koiranomistajuuteen liittyvä luento tai koulutusta jossain muodossa.

 

 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tiedote johtokunnan kokouksesta 13.9.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui torstaina 13.9.2018 kokoukseensa yhdistyksen toimitiloihin Helsingin Malminkartanoon. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Johtokunta käsitteli yhdistyksen talousasioita.
 • Tulevalla viikolla julkaistaan Hakuruutu 4/2918, jonka sisällön johtokunta kävi kokouksessaan läpi.
 • Kotisivujen ajantasaisuutta kesäkauden jälkeen käsiteltiin:
  • SM-Nome A tapahtuma lokakuussa.
  • Nou/Nome sivuosioon tehdään tapahtumalle omat alasivut
 • Toimikuntien asiat johtokunnalle käsiteltiin.
 • Nome
  • SM-Nome A valmistelut on hyvällä mallilla
  • 2019 kokeet on alustavasti suunniteltu
 • UMN järjestää tapahtumapäivän 7.10.2018 Vantaan Keimolassa Kaiun majalla. Päivän tarkoituksena on esitellä UMN:n toimintaa, noutajien eri harrastusmahdollisuuksia lajiesittelyjen muodossa sekä pitää kaikille avoin match show. Tapahtuman valmistelu etenee hyvin.
 • Syyskokousasiat valmisteltiin; syyskokous pidetään 20.11.2018 klo 19 alkaen yhdistyksen toimitiloissa Helsingin Malminkartanossa.
 • Johtokunta käsitteli muut esille tulleet asiat:
  • Myönnettiin Pekka Lahdelle puolto taipumuskoetuomarikurssille
  • Myönnettiin Esa Schönille puolto working test tuomarikurssille
  • Myönnettiin Krista Kumpuvaaralle puolto koetoimitsijakortin uusimiseksi
  • Myönnettiin Pia Backille puolto koetoimitsijakortin uusimiseksi
  • Myönnettiin Jari Särkänlahdelle puolto koetoimitsijakortin uusimiseksi
  • Jari Särkänlahti on pyytänyt puoltoa working test tuomarikurssille. Puolto annetaan heti, kun hakija täyttää säännöissä vaaditut ehdot. Hakijalta puuttuu vastaavan koetoimitsijana toimiminen nowt-kokeessa.

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tiedote johtokunnan kokouksesta 13.6.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui keskiviikkona 13.6.2018 kokoukseensa Ravintola Emoon Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

- Johtokunta käsitteli yhdistyksen talousasioita.

- Toimikuntien asiat johtokunnalle käsiteltiin. Toimikuntien alustavat toimintasuunnitelmat ja budjetit 2019 tulee olla valmiita elokuun loppuun mennessä.

 • Nome
 • Nome-A SM-kokeen tuomareille on myönnetty poikkeuslupa arvostella omia kasvattejaan lokakuun kokeessa.
 • 2019 koesuunnitelma noudattaa samaa runkoa kuin aiemmin. Kokonaiskoe- ja koulutustarjonta vähenee, jos uusia tapahtumavastaavia ei saada rekrytoitua mukaan toimintaan.
 • Flattikerho on kysynyt yhteistyötä Flattimestaruus 2019 tapahtuman järjestämisen kanssa. Johtokunta päättää lainata UMN:n kalustoa Flattikerhon käyttöön käyttökorvausta vastaan.
 • Mejä
 • 2019 pyritään järjestämään kokeet keväällä ja syksyllä, mikäli riittävä määrä vapaaehtoisia saadaan mukaan kokeiden järjestämiseen.
 • Agility
 • 2019 jatkuu lajiin tutustumisena. UMN pyrkii tarjoamaan alkeiskoulutusta vuoden 2019 aikana.

- UMN järjestää tapahtumapäivän 7.10.2018 Vantaan Keimolassa Kaiun majalla. Päivän tarkoituksena on esitellä UMN:n toimintaa, noutajien eri harrastusmahdollisuuksia lajiesittelyjen muodossa sekä pitää kaikille avoin match show. Toiveena on tuoda UMN ja sen toimihenkilöt jäsenille tutuiksi ja täten madaltaa jäsenten osallistumiskynnystä tapahtumiin ja toimintaan.

- Johtokunta käsitteli huhtikuun WT-kokeen koesihteerille tullutta palautetta ja päätti palautteeseen vastaamisesta.

 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tiedote johtokunnan kokouksesta 25.4.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui keskiviikkona 25.4.2018 kokoukseensa yhdistyksen toimitiloihin Helsingin Malminkartanossa. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

- Johtokunta käsitteli yhdistyksen talousasioita.

- Johtokunta käsitteli yhdistyksen tietosuoja-asioita ja päätti hyväksyä yhdistyksen henkilötietojen käsittelysopimuksen sekä SNJ:n tietosuojasopimuksen.

- Seuraava Hakuruutu-uutiskirje julkaistaan kesäkuun alkupuolella.

- Johtokunta keskusteli käynnissä olevasta kuvienkeräyskampanjasta ja totesi sen tuottavan kiitettävän määrän kuvia yhdistyksen käyttöön. Kuvienkeräyskampanjaan kuvansa sääntöjen mukaisesti ladanneiden kesken arvotaan palkinto, joka on dami, hihna, pilli sekä avainnauha.

- Johtokunta käsitteli toimikuntien asiat:

 • Toimintasuunnitelmasta poiketen pidetään Nome-A koe Kytäjällä 24.9.2018
 • Kevään agilitykurssi jatkuu toimintasuunnitelmasta poiketen osallistujien toiveesta
 • Koirakeitaalta varataan vuoro syyskaudelle toko:n käyttöön

- RC2018 näyttelyyn 19-20.5.2018 Helsingin Vinttikoirakeskukseen pyritään saamaan kasaan talkooporukka.

 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tällä kertaa kokouksen karvavahvistuksena toimi Ilpo.

Tiedote johtokunnan kokouksesta 21.3.2018


Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui keskiviikkona 21.3.2018 kokoukseensa yhdistyksen toimitiloihin Helsingin Malminkartanossa. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Johtokunta käsitteli yhdistyksen talousasioita, jotka ovat vakaat.
 • Johtokunta käsitteli yhdistyksen tietosuoja-asioita ja uusi tietosuojaseloste hyväksyttiin. Uusittu tietosuojaseloste päivitetään yhdistyksen nettisivuille maaliskuun 2018 aikana.
 • Tulevan vuoden Hakuruutu-jäsenkirjeen sisältörunkoluonnos käsiteltiin. Seuraava Hakuruutu julkaistaan maanantaina 9.4.2018.
 • Johtokunta käsitteli ja hyväksyi uuden sosiaalisen median strategian yhdistykselle. Kaikkia toimihenkilöitä ohjeistetaan toimimaan uuden toimintaohjeen mukaisesti.
 • Johtokunta hyväksyi pentuejäsenille lähetettävän infokirjeen.

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta
 

Kunniakirjojejn jakotilaisuus vuosikokouksen yhteydessä

Tiedote yhdistyksen vuosikokouksesta 21.3.2018

Uudenmaan noutajakoirayhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2018 klo 19:30 yhdistyksen toimitiloissa Helsingin Malminkartanossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat.

 • Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, taseen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen
 • Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille

 

 

Kokouksen päätteeksi palkittiin vuoden 2017 noutajat, joiden omistajista kunniakirjoja olivat pokkaamassa:

 • Vuoden monipuolisin noutaja Hillraisins Alvin omistaja Sanna Tahvanainen
 • Vuoden toko-tulokas Clearing Pond’s Key to happiness omistaja Sanna Ylhäinen
 • Vuoden näyttelykoira Clearing Pond’s Key to happiness omistaja Sanna Ylhäinen
 • Vuoden nuori näyttelykoira Do Day’s Nicelle omistaja Sini Harju
 • Vuoden nome-koira Brookbank Blackbird omistaja Jari Särkänlahti
 • Vuoden lupaavin nome-koira Brufinn Keepers Snow White omistaja Jenny Hiekko
 • Vuoden mejä-koira Strongline’s Never walk alone omistaja Hanna Erola
 • Vuoden Mejä-aloittelijan kannustuspalkinto Mouldhill’s Quick trick omistaja Sini Harju

Onnea myös muille palkituille!

UMN johtokunnan kokoukseen osallistuu myös noutajien oma edustaja.

Tiedote johtokunnan kokouksesta 21.2.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui keskiviikkona 21.2.2018 kokoukseensa yhdistyksen toimitiloihin Helsingin Malminkartanossa. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Johtokunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuosikokoukselle esitettäväksi.
 • Johtokunta käsitteli kiertopalkintojen hakijat ja valitsi kiertopalkintojen saajat. Kiertopalkintojen saajat julkaistaan pian ja kunniakirjat jaetaan vuosikokouksen yhteydessä.
 • Hakuruutu-jäsenkirjeen julkaisuaikataulu käsiteltiin. Hakuruutu-jäsenkirje ilmestyy jatkossa parillisina kuukausina.  Mikäli jäsenkirje ei tule automaattisesti sähköpostiisi, voit tilata sen tästä.
 • Johtokunta päätti julkaista kuvankeräyskampanjan kevään 2018 aikana. Kampanjan tavoitteena on kerätä noutaja-aiheisia kuvia yhdistyksen käyttöön. Kampanja julkaistaan yhdistyksen Facebook-sivuilla.
 • Käytiin läpi EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset toimintaan. Johtokunta valmistelee tietosuojaan liittyvät muutokset.
 • UMN järjestää kaksi toko-koetta 11.3.2018 ja 25.3.2018 Koirakeitaan hallilla. Lue lisää toko-kokeista tästä.
 • Valittiin UMN edustajat SNJ:n vuosikokoukseen Vääksyyn 17-18.3.2018.
 • Käytiin läpi Koiraexpossa 3-4.2.2018 esille tulleita ajankohtaisia asioita.
 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään 21.3.2018 klo 19:30 yhdistyksen toimitiloissa.

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta

Tiedote johtokunnan järjestäytysmikokouksesta 10.1.2018 (julkaisuvapaa 11.1.2018)

 

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen vuoden ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin 10.1.2018 yhdistyksen toimitiloissa Malminkartanossa. Kokous oli samalla johtokunnan järjestäytymiskokous vuodelle 2018. 

Toimihenkilövalinnat:

Järjestäytymiskokouksessa valittiin seuraavat henkilöt yhdistyksen vastuurooleihin:

VarapuheenjohtajaAnne Laukkanen
SihteeriSari Kunnas
TaloudenhoitajatAino Sillanpää (Tili ja Isännöinti Manttaali Oy)
RahastonhoitajaMarko Klapuri
JäsensihteeriNoora Lintula
Hakuruutu, päätoimittajaHeli Malinen
TiedottajaAnnette Karanen
WebmasterAnnette Karanen ja Marko Klapuri
TarvikemyyntiMarko Klapuri
HSKP:n edustajatAntti Tarkkala & Pekka Lahti
Let's Go -näyttelyn edustajatAntti Tarkkala & Anne Laukkanen

         

Yhdistyksen vuosikokoukset:

Järjestäytymiskokouksessa päätettiin yhdistyksen vuosikokouspäivämääriksi

 • Vuosikokous keskiviikkona 21.3.2017 klo 19.30, paikkana yhdistyksen toimitilat
 • Syyskokous päätetään myöhemmin

Kiertopalkinnot vuodelta 2017

Kiertopalkintojen haku on auki ja niitä on haettava 31.1.2018 mennessä. Yhdistys palkitsee vuonna 2017 ansioituneita koiria 12 eri kategosiassa. Kiertopalkintoja voivat hakea kaikki UMN:n jäsenet. Lisätietoja kiertopalkinnoista sekä kilpailusäännöistä löytyy täältä.

Jäsenmaksulaskut

Jäsenmaksulaskut vuodelle 2018 tulevat maksuun tammikuun loppuun mennessä, eräpäivällä 28.2.2018. Mikäli osoitteesi on muuttunut vuoden aikana, ilmoitathan osoitteenmuutoksesta  jäsensihteeri Noora Lintulalle sähköpostitse jasensihteeri(at)umn.fi tai nettisivuillamme olevaa sähköistä osoitteenmuutoslomaketta käyttäen.

 

Mukavaa alkanutta vuotta toivottaen,

UMN:n johtokunta