Kokouskuulumiset 2023

Tiedote yhdistyksen syyskokousesta 22.11.2023

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen syyskokous pidettiin keskiviikkona 22.11.2023 yhdistyksen toimitiloissa Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat.
 

1) Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Schön ja sihteeriksi Antti Tarkkala.

2) Kokouksen laillisuus
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla 19.10.2023.

3) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4) Pöytäkirjantarkastajien valinta, kaksi (2)
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emmi Merta ja Pekka Lahti

5) Ääntenlaskijoiden valinta, kaksi (2)
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Emmi Merta ja Pekka Lahti.

6) Toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)
- Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion toimintavuodelle 2024 (liitteet). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle.

7) Liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle
- Päätettiin hyväksyä jäsenmaksut esityksen mukaisesti. Jäsenmaksupäätös on ehdollinen ja mukautuu SNJ:n jäsenmaksun päätöksen mukaisesti. SNJ päättää jäsenmasuista 25.11.2023. 
 

Jäsenmaksut 2024

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry
Varsinainen jäsen 23,00 euroa / vuosi
Uusi varsinainen jäsen 28,00 euroa / vuosi (23,00 euroa + liittymismaksu 5,00 euroa)
Perhejäsen 7,00 euroa / vuosi

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry + Suomen Noutajakoirajärjestö ry
Varsinainen jäsen 40,00 euroa / vuosi
Uusi varsinainen jäsen 45,00 euroa / vuosi (sis. liittymismaksun)
Perhejäsen 7,00 euroa / vuosi

 

8) Johtokunnan puheenjohtajan valinta, ketä voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi.
- Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri

9) Varsinaisten jäsenten valinta johtokuntaan erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 § noudattaen
- Johtokunnan jäseniksi valittiin kaudelle 2024-2025 Emmi Merta, Mia Mäntylä-Laine, Bernadetta Stenström ja Ville Venell. Johtokunnan jäseneksi valittiin kaudelle 2024 Eeva Toivonen.

10) Toiminnantarkastajan sekä hänen varahenkilönsä (1) valinta
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaarina Pirilä ja hänen varahenkilökseen Noora Lintula

11) Johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajien vaalin suorittaminen sekä muiden toimihenkilöiden valinta, lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä
- Toimikuntien puheenjohtajaksi valittiin Antti Tarkkala (Nome), Mia Mäntylä-Laine (Harrastus).

12) Yhdistyksen edustajien valinta Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin
- Yhdistyksen edustajiksi Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin valittiin Antti Tarkkala ja Pekka Lahti. 

13) Valtuutetaan johtokunta valitsemaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin
- Johtokunta valtuutettiin valitsemaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin.

14) Johtokunnan kokoukselle esittämien muiden asioiden esittely
- Johtokunta esitti johtokunnan kokouspalkkioiden määräämisestä vuodelle 2024

• Puheenjohtaja 160,00 € / kokous
• Johtokunnan jäsen 140,00 € / kokous
• Kokouspalkkioita vähennetään 50%:lla, jos kokoukseen osallistuu etäyhteydellä.
• Johtokunnan jäsen voi halutessaan olla ottamatta kokouspalkkioita vastaan

- Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

15) Jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi kuukausi ennen kokousta
- Jäsenet eivät ole tehneet kirjallisia esityksiä johtokunnalle.

16) Kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset
- Ei ollut muita asioita. 

Tiedote johtokunnan järjestäytymiskokouksesta 22.1.2023

Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta kokoontui sunnuntaina 22.1.2023 Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

 • Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2023
  • Varapuheenjohtaja - Antti Tarkkala
  • Sihteeri –  Emmi Merta
  • Taloudenhoitaja – Aino Sillanpää (Tili ja Isännöinti Manttaali Oy)
  • Rahastonhoitaja – Noora Lintula
  • Jäsensihteeri – 
  • Hakuruudun päätoimittaja – Heli Malinen
  • Toimikuntien yhteyshenkilöt – Nome Antti Tarkkala, Mejä Bernadetta Stenström, Toko Mia Mäntylä
  • Tiedottaja – Emmi Merta
  • Webmaster – Emmi Merta, Marko Klapuri
  • HSKP – Antti Tarkkala ja Pekka Lahti
  • Let’s Go näyttely – Antti Tarkkala, Pekka Lahti, Emmi Merta, Noora Lintula ja Marko Klapuri
 • Käytiin läpi toimikuntien asiat. Keväälle suunnitteilla useita koulutuksia ja kokeita NOME:ssa, MEJÄ:ssä ja TOKO:ssa.
 • Käytiin läpi talousasiat
 • Seuraava johtokunnan kokous on 14.2.2023

  Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen johtokunta