ohjuksen säännöt

UUDENMAAN OHJUKSEN SÄÄNNÖT
 

UUDENMAAN OHJUS

Uudenmaan Ohjus on leikkimielinen kisa noutajille. Kisan tarkoitus on antaa kisakokemusta ohjaajille ja nuorille koirille ennen varsinaisia noutajien metsästyskokeita. Ohjukseen osallistuvan koiran yläikäraja on 24 kk.

Uudenmaan Ohjukseen saavat osallistua kaikki yhdeksän kuukautta täyttäneet rekisteröidyt noutajat, joita ei ole palkittu noutajien virallisissa metsästyskokeissa. Osallistumisoikeudessa sovelletaan noutajien taipumuskokeen sääntöjä.

Kokeessa voi olla yksi tai useampi tuomaria osanottajamäärän mukaan. Tuomarit päättävät kuinka monta koiraa ottavat arvosteltavaksi. Ilmoittautumisaikana tulleet koeilmoitukset laitetaan ikäjärjestykseen ja nuoremmat koirat on etusijalla.

Kokeessa on kolme eri suoritusta: 1. Haku

2. Markkeeraus 3. Ohjaus

HAKU

Haku suoritetaan pareittain. Toisen koiran hakiessa toinen odottaa kytkettynä sivummalla. Hakualueella on kymmenen damia, joista kauimmaiset ovat noin 50 metrin päässä. Damit viedään hakualueelle etukäteen. Jos koiran haku ei käynnisty, tuomari voi heittää damin motivoidakseen koiraa. Koiralla on aikaa noin 2 minuuttia hakea damia, sen jälkeen vaihdetaan toinen pari hakutehtävään. Molemmat koirat hakevat kolme kertaa.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ohjaajan taitoihin käsitellä koiraa, koiran hakuintoa, nouto-otetta palautusta ja luovutusta sekä yhteistyötä. Jokaisesta noudetusta damista saa kaksi pistettä eli max kuusi pistettä. Pisteet hakutyön yleisarvostelussa 1 - 10.

MARKKEERAUS

Markkeeraustehtävässä on kaksi ykkösmarkkeerausta, joista jälkimmäinen heitetään kauemmaksi. Motivaationa heittäjä voi käyttää ääntä, esim. sorsapilliä. Markkeeraustehtävässä ohjaaja päättää pitääkö koiran kytkemättömänä vai kiinni. Jos koira on kytkettynä heiton aikana, max pisteet 7, vapaana max pisteet 10.

Markkeeraustehtävässä arvostellaan markkeerauskykyä, palatusta, nouto-otetta ja yhteistyötä. Pisteet noutotyö 0 - 10 p, yhteistyö 0 – 10 p.

OHJAUS

Ohjaustehtävä on linjalle lähetys muistiharjoituksena. Ohjaaja kävelee koiran kanssa merkittyyn paikkaan, pysähtyy ja jättää koiran istumaan. Ohjaaja vie damin eteenpäin merkittyyn paikkaan ja palaa sitten koiran luo. Koira seuraa ohjaajaa aloituspisteeseen. Ohjaaja ohjaa koiran damille. Koira voi olla kytkettynä tai vapaana suorituksen aikana.

Tässäkin tehtävässä arvostellaan yhteistyötä, ohjaajan kykyä lukea koiraansa sekä nouto-otetta, palautusta ym. Pisteet noutotyö 0 - 10 p, yhteistyö 0 – 10 p.

Tuomarit antavat myös pisteet yleisvaikutelmasta koko kokeen ajalta 0 – 10 p. Koiran saamat pisteet lasketaan yhteen ja suurimman pistemäärän saanut koira sijoitetaan ensimmäiseksi. Viisi parasta koiraa sijoitetaan. Pisteiden mennessä tasan tuomari päättää sijoitukset. Tuomarilla on mahdollisuus teettää lisätehtäviä paremmuusjärjestyksen toteamiseksi.