Nou / Nome

NOU/NOME-toimikunnan esittely

NOU = lyhennys noutajien taipumuskokeesta
NOME= lyhennys noutajien metsästyskokeesta

 

Vaikka noutajat ovatkin monipuolisia harrastuskoiria, ne ovat ennen kaikkea metsästyskoiria, jotka on alun perin jalostettu metsästyskäyttöön päätehtävänään pienriistan talteen ottaminen metsästäjälle. Noutajien metsästysominaisuuksien arvioimista varten noutajille on kehitetty taipumus- ja metsästyskokeita. Koetoiminnasta on kehittynyt harrastusmuoto, jota monet harrastavat, vaikka eivät itse metsästä. Näin noutaja pääsee sekä harjoituksissa että itse kokeissa toteuttamaan sille luonnollista tapaa toimia. Lisätietoa eri koelajeista löytyy Suomen Noutajakoirayhdistyksen nettisivuilta www.snj.fi.

Kuten toimikunnan nimestäkin voi jo päätellä, NOU/NOME-toimikunnan tehtävänä on tehdä tunnetuksi edellä mainittua koetoimintaa sekä noutajan käyttämistä noutavana lintukoirana. Toimikunta järjestää aiheeseen liittyviä infotilaisuuksia sekä edesauttaa jäsenten harrastusmahdollisuuksia järjestämällä taipumus- ja metsästyskokeita sekä niihin tähtäävää koulutusta.

Toimikunnan toiminta on vuosien varrella muotoutunut siten, että kevät on kouluttamisen ja kesä kokeiden järjestämisen aikaa. Syksyisin toimikunnan jäsenistä suurin osa osallistuu omien koiriensa kanssa kokeisiin ja metsästykseen, joten tästä resurssien vähyydestä johtuen emme syyskaudella ole juurikaan pystyneet järjestämään toimintaa jäsenistölle.

Toimikuntaan kuuluu kymmenkunta nomea harrastavaa jäsentä. Kokoonnumme noin kuukauden välein suunnittelemaan toimintaamme, sopimaan eri tapahtumien järjestelyistä ja pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimikuntatyöhön tai erilaisten NOU/NOME-tapahtumien järjestelyihin mukavassa porukassa, ota yhteyttä toimikunnan jäseniin. 

Tervetuloa!