Yhdistys

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry (UMN) on perustettu vuonna 1976 ja sen tarkoituksena on edistää noutajien käyttöä ja tunnetuksi tekemistä Uudenmaan alueella. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä koulutusta, infotilaisuuksia, kursseja, kerhoiltoja, virallisia kokeita ja epävirallisia kilpailuja. UMN on yksi valtakunnallisen Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n (SNJ) alueellisista jäsenyhdistyksistä.

Tutustu Nuuskussa 2/2008 olleeseen artikkeliin UMN:n historiasta.

 

Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen toimintaa koordinoi johtokunta, jonka alaisuudessa toimii kolme toimikuntaa: MEJÄ-, NOU/NOME-, TOKO-toimikunnat. Johtokuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi syyskokouksen valitsemat kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Monet heistä toimivat aktiivisesti myös eri toimikunnissa. Johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa (kesätaukoa lukuun ottamatta), ja kokouksissa käsitellään etupäässä yhdistyksen toimintaa ja taloutta koskevia asioita.

Hakuruutu kertoo yhdistyksen uutisista

UMN:n julkaisema Hakuruutu-jäsenkirje lähetetään yhdistyksen jäsenrekisterissä olevien jäsenten sähköposteihin. Info-kirjeessä kerrotaan jäsenille säännöllisin aikavälein tiedotteitta ajankohtaisista asioista sekä tulevista tapahtumista.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

UMN kutsuu vuosittain koolle kaksi varsinaista kokousta, joissa kaikilla jäsenillä on päätösvalta ja he voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja toimikuntien puheenjohtajat (yhdeksi vuodeksi) ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (kahdeksi vuodeksi) sekä päätetään seuraavan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Maaliskuun vuosikokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toiminta- ja varainhoitokertomus sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Myös jäsenten tekemät esitykset käsitellään kokouksessa, mikäli ne on jätetty johtokunnalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen varsinaista kokousta. Kokouskutsut varsinaisiin kokouksiin julkaistaan Hakuruutu-lehdessä.

Anna meille palautetta ja kehitysehdotuksia

Toivomme yhdistyksen jäsenten ottavan yhteyttä johtokuntalaisiin ja toimikuntalaisiin kaikenlaisissa noutajiin liittyvissä asioissa. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ehdotuksia toimintamme parantamiseksi. Tarvitsemme jatkuvasti myös uusia vapaaehtoisia "työmyyriä" toimikuntiin, kokeisiin ja muihin tapahtumiin. Teemme kaikki tätä työtä yhdistyksemme hyväksi omalla vapaa-ajallamme vapaaehtoistyönä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan Uudenmaan Noutajakoirayhdistyksen toimintaan!

Ota yhteyttä