Kiertopalkinnot

VUODEN 2019 KIERTOPALKINTOJEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT 31.1.2020.

KIERTOPALKINNOT 

 

YLEISSÄÄNNÖT:

Kiertopalkinnot myönnetään noutajalle, joka on menestynyt Kennelliiton sääntöjen mukaan järjestetyissä kokeissa/näyttelyissä. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Johtokunnan erikseen nimeämälle johtokunnan jäsenelle tulee lähettää alla olevan listan mukaisesti anomukset määräaikaan mennessä. Palkinnot jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa. Palkinnon haltija on täydessä vastuussa palkinnosta ja on velvollinen toimittamaan palkinnon tammikuun loppuun mennessä ao. toimikunnan puheenjohtajalle tai yhdistyksen puheenjohtajalle. Kiertopalkinnot kiertävät ikuisesti, jokainen palkittu saa omakseen kunniakirjan. Kiertopalkintoon kuuluvaan valokuvakansioon on omistajan kirjoitettava koiran virallinen nimi ja rekisteritunnus, omistajan/omistajien nimet osoitteineen sekä liitettävä valokuva koirasta. Sijoituskoira katsotaan haltijan omaksi koiraksi.

Kiertopalkintoa on haettava kirjallisesti määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee olla Koiranetistä otettu tuloste koiran koetuloksista koekaudelta. Mikäli kaikki tulokset eivät näy tietokannassa, puuttuvista tuloksista on toimitettava muu mahdollinen todistus (esim. kopio koepöytäkirjasta). 

Kiertopalkintoja tai kunniakirjoja ei postiteta jälkikäteen palkituille. Mikäli palkinnon saaja ei pääse palkintojenjakotilaisuuteen, on hänen ilmoitettava, kuka hänen puolestaan tulee ottamaan vastaan palkinnon. Muussa tapauksessa palkinnon saaja voi noutaa palkinnon sen säilytyspaikasta.