Vuoden NOME-koira

Vuoden Nome-koira:

Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon koiran kaikki koesuoritukset kilpailukauden aikana, KV-koe, A-koe, B-koe, WT-koe; myös hylätyt suoritukset ja keskeytykset. Koesuorituksia tulee olla vähintään viisi (5). Jos kuitenkin koesuorituksia on vähemmän, koiran kokonaispisteisiin lisätään -1 piste/koe siten, että viisi koesuoritusta tulee täyteen. Pisteet lasketaan oheisen pistetaulukon mukaan.

tulos / luokkaALOAVOVOI
Pistetaulukko - B-koe, riista/dummy:
1368
2257
3146
0 / kesk.-1-1-1
    

 

WT-koe
Pisteytys kuten B-kokeessa.
WT-kokeen luokkavoitosta annetaan yksi (1) lisäpiste. 

 

A-koe

1  =8p

2  =7p

3  =6p

SERT =2p

0/kesk. = -1 p 

KV-koe

excellent = 8p

very good = 7p

good = 6p

CACIT = 2p

vara-CACIT = 1p

voitto =1p (jos cacit ei jaeta)

0/kesk. =-1p

Pistelaskusäännöt:
Koiran pistetaulukon mukaisesti saamat pisteet lasketaan yhteen. Yhteenlaskettu pistemäärä jaetaan koesuoritusten määrällä, jolloin saadaan pisteiden keskiarvo. Mikäli yhteenlasketussa pistemäärässä on mukana hylätyistä suorituksista, keskeytyksistä, tai riittämättömän koesuoritusten määrän vuoksi saatuja miinuspisteitä, niitä vastaavia koesuorituksia ei huomioida keskiarvoa laskettessa.

Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, otetan huomioon rotukohtaisissa (epävirallisissa) mestrauuskokeissa saadut tulokset pistetaulukon mukaisesti. Mikäli em. suorituksia ei koiralla ole, tai pisteet edelleen menevät tasan, ratkaisevat A-/KV-kokeiden voitot, WT-voittojen määrä, ja palkintosijat tässä järjestyksessä.

Kiertopalkintoa on haettava kirjallisesti määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee olla noutajatietokannasta otettu tuloste koiran koetuloksista koekaudelta. Mikäli kaikki tulokset eivät näy tietokannassa, puuttuvista tuloksista on toimitettava muu mahdollinen todistus (esim. kopio koepöytäkirjasta). Hakemusten viimeinen jättöpäivä ja osoitetiedot julkaistaan Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry:n jäsenlehdessä kilpailuvuoden lopussa. Vuoden NOME-koira –arvoa myönnettäessä otetaan huomioon myös ne koirat, jotka NOU/NOME-toimikunta on kokouksessaan valinnut ilman saapunutta hakemusta.