Kiertopalkinnot

VUODEN 2022 KIERTOPALKINTOJEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT 31.1.2023

KIERTOPALKINNOT 

 

YLEISSÄÄNNÖT:

Kiertopalkinnot myönnetään noutajalle, joka on menestynyt Kennelliiton sääntöjen mukaan järjestetyissä kokeissa/näyttelyissä. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Johtokunnan erikseen nimeämälle johtokunnan jäsenelle tulee lähettää hakulomakkeella alla olevan listan mukaisesti anomukset määräaikaan mennessä. Palkinnot jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuussa.

Kiertopalkintoa on haettava kirjallisesti määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee olla linkki Kennelliiton jalostustietojärjestelmään mistä käy ilmi koiran kilpailuvuotena saavuttamat tulokset. Mikäli kaikki tulokset eivät näy tietokannassa, puuttuvista tuloksista on toimitettava muu mahdollinen todistus (esim. kopio koepöytäkirjasta). 

Mikäli palkinnon saaja ei pääse palkintojenjakotilaisuuteen, on hänen ilmoitettava, kuka hänen puolestaan tulee ottamaan vastaan palkinnon/kunniakirjan.